изгибы пера

08:38 | 24-01-2015 | Art | No Comments

Давид Юханян соединяет точки и линии.

  

Leave a Reply